Підлісноолексинецька гімназія Городоцької міської ради Хмельницької області

 

Структура та органи управління навчального закладу

— органи колегіального управління гімназії (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі);
— адміністрація гімназії (директор);
— органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Органи колегіального управління гімназії: конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі. їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань гімназії.

   Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування гімназії 

Управлінська діяльність адміністрації гімназії:

   управління сучасним навчальним закладом є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків в адміністрації школи, до якої належить директор.
 

Органи громадського самоврядування:

з метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет гімназії (класу), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет гімназії (класу), повноваження яких визначає статут гімназії. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.